miso_01

MICHAL KRÁTKY *1980

Architekt, Dizajnér, Stolár, Tesár a Cestovateľ

1995 – 1999 Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica
1999 – 2005 Fakulta architektúry STU, Bratislava
2004 – 2005 Fakulta architektúry ČVUT, Praha
2004 – 2005 Štúdio Mimolimit, spol. s. r. o., Praha
2005 – 2007 Aristo Developers and Architects, Paphos, Cyprus, jazyková a pracovná stáž
2007 – 2008 práca na vlastných projektoch, spolupráca s DC ALBATROS, spol. s r. o.
2008 – 2009 VPÚ Bratislava + CPMG Architects, Notthingham, práca na projekte Južné mesto, Bratislava – Petržalka
2009 založenie Michal Krátky Architekti, spol. s r. o.
2009 – 2015 práca na vlastných projektoch doma i v zahraničí, spolupráca s DC ALBATROS, spol. s r. o.
2015 – 2016 presídlenie do Sydney a spolupráca s Paramount Property Group
2016 – 2019 spolupráca s Top Knot Carpentry a Woodworx
2018 spolupráca s Kintari Foundation o.s. na rekonštrukcí škôlky v dedine Ngolang na Lomboku v Indonézii

Po návrate zo zahraničných stáží a ciest som v roku 2007 začal s rekonštrukčnými prácami na rodičovskom dome. Rozhodol som sa,
že práce prevediem sám. Podobne to bolo počas prác na kompletnej rekonštrukcii bytu pre sestru, na ktorom som pracoval so švagrom. Chcel som spoznať rozsah možností a toho, čo je v našich podmienkach realizovateľné. Obdobie priamych realizáciÍ mi popri projekčnej práci zabralo takmer päť rokov. Táto etapa dala smer ďalším aktivitám, ktoré postupne rozvíjam.

Spoločnosť Michal Krátky Architekti spol. s r. o. som založil ako experimentálnu platformu spolupráce medzi architektmi, projektantmi a výrobným prostredím. Zameranie na tvorbu interiérov a nábytku som postupne rozšíril o kompletné architektonické
služby a poradenstvo. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa venujem projektom s rôznym zameraním, detailnosťou a rozsahom.
Okrem vlastnej tvorby neustále vyhľadávam spoluprácu s architektmi, dizajnérmi, výrobcami a remeselníkmi.

V prvej polovici roku 2015 som sa s manželkou presunul do Austrálie a moja kancelária sa stala mobilnou. Rozhodol som sa, že spojím architektúru a design s remeslom a cestovaním. Momentálne pracujem v Sydney a robím menšie zákazky aj doma na Slovensku.

Spolupráca na Slovensku:

Architekti: Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. arch. Matej Brašeň, Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. arch. Betka Hubová,
Ing. arch. Juraj Huba, Ing. arch. Matúš Jenčík, Ing. arch. Martin Karšňák, Ing. arch. Boris Kocúr,
Ing. arch. Ján Kuva, Ing. arch. Marián Kuruc, Ing. arch. Martin Lepej, Ing. arch. Alexander Németh,
Ing. arch. Katarína Šináková, Ing. arch. Tomáš Tornyos, Ing. arch. Lucia Véghová
Statika: Ing. Alexander Ladiver, Ing. Ondrej Kalina, Ing. Bohdan Kouřil
Geodézia: Ing. Beáta Smolková, Ing. Miroslav Smolka
Dizajn: Ing. Marián Lauko, Ing. Juraj Ondreáš
Web dizajn: Ing. Ján Koňarčík
3D vizualizácie: Ing. Pavel Novák
Preklady: Mgr. Katarína Turečeková, Mgr. Žofia Šoltésová, Mgr. Anna Žemberyová
Stolári: Vojtech Horváth, Marek Tomáš
Parkety: Ing. Roman Holub
Podlahy: Mgr. Jaroslav Baláž, Marián Sim
Elektrika: Ing. Ján Herman, Slavomír Král
Sklo + kov: Ivan Magula
Požiana ochrana: Ing. Monika Olajcová, Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
Reštaurátor: Jozef Zubrietovský
Čalúnnik: Patrik Mašíček
Povrchové úpravy: Štefan Ištók
Sadrokartón: Juraj Benko