Od roku 2010 zbieram informácie o opustených, nevyužívaných objektoch, ktoré ma zaujímajú a zaoberám sa ich možným oživením. Do tejto kategórie patria technické
pamiatky, inžinierske úžitkové stavby, opustené objekty občianskej vybavenosti ako hotely, škôlky, reštaurácie… Stavby, ktoré majú stále dobrý stav, potenciál a sú na dobrom mieste. Myšlienka postupne vznikala počas rokov, kedy som priamo realizoval rekonštrukcie pre rodinu a začal som si uvedomovať skutočnú cenu vlastníctva.

Oslovujem ľudí, organizácie, ktorým tieto objekty patria. Zisťujem stav, v ktorom sa domy nachádzajú a dôvody, prečo tomu tak je. Snahou je motivovať k možnému využitiu. Mnohé zo spomínaných stavieb sú v dobrom stave len vďaka pôvodnej funkcii, pre ktorú boli postavené. Zárukou dobrého stavu môže byť aj časové obdobie, lokalita a miesto, kde sa stavba nachádza. Netrvalo dlho a zistil som, že si práve tieto skutočnosti mnohí majitelia neuvedomujú, prípadne o nich vôbec nevedia.