Rekonštrukcia lodenice v Hliníku nad Hronom

blog-lodenica

Lodenica v Hliníku nad Hronom bola postavená v 80. rokoch minulého storočia na ľavom brehu rieky Hron za železničným násypom,
severozápadne od obce. Bola súčasťou sústavy lodeníc na splavnom úseku rieky.

Pozostáva z oceľovej základne na pilieroch a drevenej nadstavby, ktorá bola realizovaná z drevených panelov vyrobených v závode
Preglejka Žarnovica n. p. Na trávnatej ploche okolo lodenice je okrem miesta na kempovanie futbalové a volejbalové ihrisko.
Objekt je napojený na vodovod i elektrickú sieť. Miesto je celoročne využívané rybármi, športovcami a počas teplých mesiacov sa tu často
konajú rodinné oslavy. Objekt leží v záplavovej zóne, ktorá je počas roka 2 – 3x úplne zaplavená riekou.

Dnešný stav okolo územia a splavného úseku ostáva otázny, nakoľko na hornom toku v obci Hronská Dúbrava vznikla prvá vodná elektráreň
a plánujú sa ďalšie. Vodáctvo je tým ohrozené. Horúca téma rozdelila ľudí a vznikli občianske aktivity proti výstavbe elektrární.

Pôvodný účel stavby sa tým sčasti mení a dopĺňa. Návrh rekonštrukcie ponecháva pôvodnú oceľovú nosnú konštrukciu a pridáva k nej druhú
časť – krytú terasu. Drevená časť je nová, prispôsobená navrhovaným funkciám. Lodenica bude mať okrem skladu člnov hygienické zázemie
a sprchy. Zo strany od terasy bude viacúčelová miestnosť s malou kuchynkou, barom a skladom. Na krytej terase budú stoly s lavicami
a priestor na gril. Krytý priestor je prístupný širokým schodiskom. Pódium terasy by malo sezónne slúžiť aj ako koncertné miesto.

Drevostavba lodenice bude postavená z masívnej borovice. Súčasťou programu je sponzorská účasť miestneho urbárskeho spoločenstva,
ktoré má na stavbu prispieť rezivom. Objekt bude realizovaný spôsobom jednoduchej rámovej konštrukcie, ktorá nebude zateplená.
Exteriérová strana bude obitá doskami. Drevo nebude farebne upravené, aplikovaný bude len náter proti hnilobe a hmyzu.
Všetky dvere sú navrhnuté ako posuvné. Súčasťou návrhu je aj nový plávací pontón a jeho kotvenie na brehu rieky.

Do priestoru medzi železnicu a breh s lodenicou nedávno pribudlo teleso diaľnice. Zámer zmeniť miesto na voľno-časovú oddychovú zónu
sa tým skomplikoval. Je tu snaha časom vysadiť medzipriestor stromami, čím vznikne bariéra proti hluku a prašnosti.

/text bol súčasťou modelu lodenice na výstave Salón drevostavieb 2013 v Košiciach a krajinárskeho seminára Land Urbia 2013 v Nitre/

Komantáre sú uzavreté, ale trackbacky a pingbacky sú otvorené.