• Sladovňa pivovaru Steiger vo Vyhniach
  Rozvoj celej banskoštiavnickej oblasti sa zakladal na baníctve, spracovaní rúd a železiarstve, no produkcia piva bola ich neoddeliteľnou súčasťou. Dlho sa varilo viac-menej po domácky. Podnikateľskej výrobe piva položili základy banskí podnikatelia už v stredoveku a to v Banskej Štiavnici, Banskej Belej, Hodruši a Vyhniach. Zakladanie pivovarov v regióne sa spája s menom Seifrieda Pieschena. Predpokadá sa, že práve on, spolu s ďalším ťažiarom Erazmom Rosslom, pozdvihol spôsob varenia piva vo Vyhniach z domácej výroby na vyšší stupeň. Pôvodný pivovar postavili banskí ťažiari na Dolinkách, pod centrálnou časťou obce. Roku 1541 vlastnila pivovar rodina Rosslovcov. Od roku 1576 do začiatku 17. storočia pomerne ...
 • Tvrdé jadro krásy
  Pred dvomi týždňami som v rádiu náhodou počul vysielanie o americkom básnikovi Carlosovi Wiliamsovi. Relácia mala názov Tvrdé jadro krásy. Táto veta ma donútila pozorne počúvať. Že má krása tvrdé jadro, si rád predstavujem a pri myšlienke na architektúru mi pripadá táto súvislosť medzi krásou a tvrdým jadrom dôverne známa. „Stroj je vec, ktorá nemá žiadne prebytočné diely,“ nechal sa Wiliams počuť. A okamžite som vedel, čo tým myslí. To je myšlienka, ktorú vyslovil Peter Handke, pomyslel som si, keď povedal, že krása spočíva v živelných, prirodzených veciach, ktoré neobsahujú symboly alebo posolstvá a bol rozladený, že nemohol sám odhaliť zmysel týchto vecí. Ďalej som ...
 • Rekonštrukcia lodenice v Hliníku nad Hronom
  Lodenica v Hliníku nad Hronom bola postavená v 80. rokoch minulého storočia na ľavom brehu rieky Hron za železničným násypom, severozápadne od obce. Bola súčasťou sústavy lodeníc na splavnom úseku rieky. Pozostáva z oceľovej základne na pilieroch a drevenej nadstavby, ktorá bola realizovaná z drevených panelov vyrobených v závode Preglejka Žarnovica n. p. Na trávnatej ploche okolo lodenice je okrem miesta na kempovanie futbalové a volejbalové ihrisko. Objekt je napojený na vodovod i elektrickú sieť. Miesto je celoročne využívané rybármi, športovcami a počas teplých mesiacov sa tu často konajú rodinné oslavy. Objekt leží v záplavovej zóne, ktorá je počas roka 2 – 3x úplne zaplavená riekou. Dnešný ...
 • Prísľub poľa /Alain de Botton – Architektúra šťastia/
  Pole niekde mimo mesto. Niekoľko miliónov rokov spalo pod ľadovou prikrývkou. Potom sa tu usadila skupina ľudí s výraznou spodnou čeľusťou, zapálila svoje ohne a na kameni občas obetovala zviera podivným bohom. Tisícročia leteli. Bol vynájdený pluh, zasiata                pšenica a jačmeň. Pole patrilo mníchom, potom kráľovi, potom obchodníkovi a nakoniec farmárovi, ktorý od vlády obdržal štedrú sumu za to, že pole prenechá farebnému porastu iskerníka, žihľavy a ďateliny. Pole malo udalosťami nabitý život. Kedysi tu preletel nemecký bombardér, ďaleko od svojho cieľa. Deti prerušili dlhé cesty autom a zvracali na jeho okraji. Ľudia si tu večer líhali do trávy a uvažovali či sú svetlá nad ...