Miner’s house Banská Štiavnica, Štefultov 2005

Miner’s house
Banská Štiavnica, Štefultov 2005

author: Michal Krátky
status: study 2005
location: Banská Štiavnica, Štefultov
client: private entity

Response code is 404