Family House Interior Martin-Diaková 2014

Family House Interior
Martin-Diaková 2014

interior design: Martin Lepej
execution design: Jozef Krátky, Michal Krátky
status: execution 2013-2014
general contractor: DC Albatros
location: Martin-Diaková
client: private entity

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg